گوسفند ایران ایرانی عربستان عربستان

گوسفند: ایران ایرانی عربستان عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی مراکش روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرد / رویترز

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مراکش با ادعای حمایت پایتخت کشور عزیزمان ایران از جبهه پولیساریو روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرده است.

مراکش روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرد / رویترز

رویترز: مراکش روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرد

عبارات مهم : ایران

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مراکش با ادعای حمایت پایتخت کشور عزیزمان ایران از جبهه پولیساریو روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرده است.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، مراکش روابط با کشور عزیزمان ایران را به علت حمایت ادعایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از جبهه پولیساریو قطع کرد.

مراکش روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرد / رویترز

وزیر خارجه مراکش با تأئید این خبر گفت که سفارت خود در پایتخت کشور عزیزمان ایران را نیز بسته و سفیر کشور عزیزمان ایران در رباط را نیز اخراج خواهد کرد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مراکش با ادعای حمایت پایتخت کشور عزیزمان ایران از جبهه پولیساریو روابط با کشور عزیزمان ایران را قطع کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | مراکش | رویترز | خبرگزاری رویترز | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs