گوسفند ایران ایرانی عربستان عربستان

گوسفند: ایران ایرانی عربستان عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان در اشتباهات‌‌خود تجدید نظر‌کردند

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از همه ظرفیت خود در جهت پیروزی آقای روحانی استفاده کردند. به نظر می رسد با پیروزی مجدد آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان

اصلاح‌طلبان در اشتباهات‌‌خود تجدید نظر‌کردند

اصلاح طلبان در غلط های خود تجدید نظر کردند

عبارات مهم : سیاسی

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از همه ظرفیت خود در جهت پیروزی آقای روحانی استفاده کردند. به نظر می رسد با پیروزی مجدد آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان نیز از دولت دوازدهم عوض کردن کرده و این جریان به دنبال مطالبات جدیدی از دولت است.

اصلاح‌طلبان در اشتباهات‌‌خود تجدید نظر‌کردند

به همین علت و جهت تحلیل و بررسی مطالبات اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی، با محمد سلامتی، وزیر کشاورزی در دولت های رجایی، باهنر و مهدوی کنی گفت وگو کردیم. سلامتی اعتقاد است: «برخی از فضای باز سیاسی وحشت دارند و به شکل های متفاوت اجازه نمی دهند فضای باز سیاسی در کشور شکل بگیرد. این اوضاع زیاد راجع به اصولگرایان صادق هست. اصولگرایان هیچ گاه با فضای باز سیاسی موافق نبوده اند.

آنها چه در مقاطعی که قدرت را در دست داشته اند و چه در زمانی که قدرت در اختیار اصلاح طلبان بوده است با فضای باز سیاسی مخالف بوده اند. این در حالی است که فوائد فضای باز سیاسی در مرحله اول به اصولگرایان خواهد رسید. بدون شک در فضای باز سیاسی، مفاسد اقتصادی و سیاسی راحت تر قابل رصد و کنترل است که این مساله در نهایت به سود همه کشور و نظام خواهد بود. به نظر من آقای روحانی بیش از گذشته به اهمیت فضای باز سیاسی پی برده است و عزم جدی جهت گشایش در فضای سیاسی کشور عزیزمان ایران در دولت دوم خود خواهد داشت.» در ادامه متن گفت وگوی محمد سلامتی با «آرمان» را از نظر می گذارنید.

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از همه ظرفیت خود در جهت پیروزی آقای روحانی استفاده کردند. به نظر می رسد با پیروزی مجدد آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان

مهم ترین مطالبات جریان اصلاحات از آقای روحانی در چهار سال آینده چیست؟ آیا مطالبات اصلاح طلبان از دولت در چهار سال آینده با گذشته متفاوت خواهد بود؟

مهم ترین مطالبه اصلاح طلبان از آقای روحانی این است که به وعده هایی که به مردم داده و برنامه هایی که ارائه کرده عمل کند. در دولت نخست آقای روحانی هم اصلاح طلبان به دنبال این بودند که آقای روحانی به وعده هایی که به مردم داده عمل کند. این اوضاع در شرایط کنونی که دولت آستانه تشکیل کابینه است و همچنین در آینده، ادامه خواهد داشت.

در دولت نخست آقای روحانی، جریان اصلاحات تمام امکانات و پتانسیل خود را در جهت حمایت از آقای روحانی به کار گرفت تا ایشان بتواند برنامه های خود را اجرایی کند. بدون شک در دولت آینده نیز همين اتفاق خواهد افتاد و اصلاح طلبان در تمام ابعاد از دولت آقای روحانی حمایت خواهند کرد تا دولت به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند. برنامه های جریان اصلاحات جهت اداره کشور با برنامه های مدیریتی آقای روحانی قرابت و نزدیکی بسیار زیادی دارد. در نتیجه تفاوت نمی کند که یک اصلاح طلب این برنامه ها را اجرایی کند یا اینکه یک اصولگرای معتدل این کار را انجام بدهد.

اصلاح‌طلبان در اشتباهات‌‌خود تجدید نظر‌کردند

در سال نهایی دولت یازدهم، بعضی اصلاح طلبان بر این باور بودند که دولت آقای روحانی باید از شخصیت های اصلاح طلب بیشتری در بین مدیران خود استفاده کند و سهم بیشتری به جریان اصلاحات بدهد. نظر شما در این زمینه چیست؟

مهم ترین علت مطرح کردن این مساله این است که در دولت نخست آقای روحانی، بعضی مدیران دولت به برنامه های آقای مدیر جمهور به صورت کامل اعتقاد نداشتند و به همین علت در بعضی زمینه ها با آقای روحانی همراهی نمی کردند. البته سخن بنده بدهید معنا نیست که اصلاح طلبان به دنبال سهم خواهی از دولت آقای روحانی هستند. اصلاح طلبان هیچ گاه به دنبال سهم خواهی از دولت نبوده و در آینده نیز نخواهند بود.

با این وجود به علت اینکه برنامه های آقای روحانی جهت مدیریت کشور اصلاح طلبانه هست، بهتر است اصلاح طلبان نقش پررنگ تری در اجرا کردن آن داشته باشند. اوضاع در دولت گذشته به شکلی بود که بعضی اصولگرایان در زمینه اجرای برنامه های اصلاح طلبانه دولت با آقای روحانی همکاری مورد نیاز را انجام نمی دادند. به همین علت آقای روحانی باید در گزینش اعضای دولت دوم خود تغییرات اساسی انجام بدهد و از افرادی در دولت آینده استفاده کند که اراده مورد نیاز را جهت اجرای برنامه های دولت داشته باشند.

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از همه ظرفیت خود در جهت پیروزی آقای روحانی استفاده کردند. به نظر می رسد با پیروزی مجدد آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان

یکی از وعده های آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی باز کردن فضای سیاسی هست. به نظر شما آیا آقای روحانی در دولت دوم خود وقت و انرژی بیشتری جهت این مساله خواهد گذاشت؟

انتظار اصلاح طلبان و مردم از آقای روحانی این است که در زمینه فضای باز سیاسی تلاش بیشتری از خود نشان بدهد. این در حالی است که به نظر می رسد در دولت دوازدهم این اتفاق رخ بدهد و آقای روحانی در این زمینه کارها جدی تری انجام بدهد. به هر حال در دولت یازدهم، اغلب وقت و انرژی دولت صرف مساله برجام و برداشته شدن تحریم ها شد. این در حالی است که آقای روحانی در دولت دوازدهم می تواند تمرکز بیشتری بر زمینه فضای باز سیاسی داشته باشد و کارها موثرتری انجام بدهد.

اصلاح‌طلبان در اشتباهات‌‌خود تجدید نظر‌کردند

در چهار سال گذشته آقای روحانی به خوبی به پیامدهای عدم وجود فضای باز سیاسی پی برد و متوجه شد عواملی که در این زمینه به کار گرفته دارای کارکرد قابل قبولی نبوده هست. البته از این توصیه نیز نباید غافل شد که بعضی از فضای باز سیاسی وحشت دارند و به شکل های متفاوت اجازه نمی دهند فضای باز سیاسی در کشور شکل بگیرد. این اوضاع زیاد راجع به اصولگرایان صادق هست. اصولگرایان هیچ گاه با فضای باز سیاسی موافق نبوده اند، چه در مقاطعی که قدرت را در دست داشته اند و چه در زمانی که قدرت در اختیار اصلاح طلبان بوده است با فضای باز سیاسی مخالف بوده اند.

نمونه بارز این اوضاع در دولت های نهم و دهم آقای احمدی نژاد وجود داشت که این دو دولت به صورت کامل با فضای باز سیاسی مخالف بودند. این در حالی است که فوائد فضای باز سیاسی در مرحله اول به اصولگرایان خواهد رسید. بدون شک در فضای باز سیاسی، مفاسد اقتصادی و سیاسی راحت تر قابل رصد و کنترل است که این مساله در نهایت به سود همه کشور و نظام خواهد بود. به نظر من آقای روحانی بیش از گذشته به اهمیت فضای باز سیاسی پی برده است و عزم جدی جهت گشایش در فضای سیاسی کشور عزیزمان ایران در دولت دوم خود خواهد داشت.

بدون شک یکی از بااهمیت ترین پرسشها پیش روی آقای روحانی گزینش اعضای کابینه آینده هست. به نظر شما آقای روحانی در این زمینه چه ضرورت هایی را باید در نظر بگیرد؟

در کابینه اول آقای روحانی، بعضی مدیران با سیاست های دولت همراه نبودند. جهت مثال تیم اقتصادی دولت نسبت به استفاده از ظرفیت های داخلی جهت رونق اقتصادی چندان عنايت نداشت و به همین علت نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداد. تیم اقتصادی دولت آقای روحانی ضمن توجه به ضرورت جذب سرمايه خارجي، باید دارای بینش خوداتکایی در زمینه اقتصادی باشد. از سوی دیگر، دولت آقای روحانی باید نگاه ويژه ای بر صنایع کوچک و میانگین داشته باشد و تلاش کند به این صنایع رونق تازه ای بدهد. این در حالی است که در دولت نهم و دهم صنایع کوچک و میانگین ضربات بسیار سنگینی خوردند.

متاسفانه دولت آقای روحانی تا سال چهارم نیز توجه زیادی به صنایع کوچک و میانگین نکرد و اولویت های دیگری را جهت خود در زمینه اقتصادی طراحی کرد. این در حالی است که اگر دولت تلاش می کرد به صنایع کوچک و میانگین توجه کند، می توانست در زمینه رشد توليد و ايجاد اشتغال نتايج بهتري بگيرد. دولت دوازدهم از بسیاری جهات با پرسشها اقتصادی زیادی روبه رو خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی بااهمیت ترین مطالبه مردم از دولت آقای روحانی اصلاح اوضاع معیشتی مردم است و این مساله در کارنامه دولت آقای روحانی تأثیر بسزایی خواهد داشت. از سوی دیگر، بعضی عنوان می کنند سن اعضای کابینه دولت یازدهم اوج بوده هست. به نظر من نیز این مساله در دولت یازدهم وجود داشت، ولی نمی توان کارآمدی یا ناکارآمدی دولت را به سن اعضای کابینه تقلیل داد. جوان کردن کابینه حلال پرسشها نخواهد بود. آقای روحانی در دولت دوم خود باید از افرادی استفاده کند که برنامه کلی دولت را قبول داشته باشند.

در مرحله دوم این مدیران باید در جهت برنامه کلی دولت برنامه های خود را نیز ارائه کنند و در مرحله بعد در زیرمجموعه خود از مدیرانی استفاده کنند که توانایی اجرای این برنامه ها را داشته باشند. از سوی دیگر، دولت باید نظارت و پیگیری خود را در پرسشها متفاوت شدت بدهد و از مدیران خود مطالبه گری کند. آقای روحانی باید این توصیه را در نظر داشته باشد که کارنامه ای که از خود به یادگار می گذارد در آینده آینده کشور عزیزمان ایران تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. اگر آقای روحانی موفق شود کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد، این موفقیت به نام جریان اصلاحات به عنوان جریان مهم حامی آقای روحانی نوشته خواهد شد و مردم در آینده نیز به اصلاح طلبان اعتماد خواهند کردند، ولی اگر این اتفاق رخ ندهد و مردم از عملکرد آقای روحانی ناامید شوند، ممکن است اصلاح طلبان نتوانند دوباره اعتماد مردم را به دست بیاورند.

آیا احتمال این وجود دارد که بعد از هشت سال دولت روحانی، دوباره یک دولت راستگرای رادیکال در کشور عزیزمان ایران به قدرت برسد؟ اصلاح طلبان جهت جلوگیری از تکرار اتفاقات سال84 چه تدابیری باید بیندیشند؟

بخش مهمی از 24میلیونی که در انتخابات 96 به آقای روحانی رأی دادند یک «نه» بزرگ به جریان رادیکال اصولگرا گفتند. به نظر من جریان اصولگرا باید در عملکرد خود تأمل کند که آیا مردم جهت اینکه آنها قدرت را به دست نگیرند از شخص دیگری حمایت می کنند. این در حالی است که اصولگرایان خود را به خواب زده اند و حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند که مردم دست رد به سینه آنها زده اند. بخش هایی از جریان اصولگرایی فاقد توانایی جهت تأمل و عوض کردن و همواره به دنبال این هستند که برنامه های خود را به صورت رادیکال به پیش ببرند. این در حالی است که بخش هایی از این جریان که توانایی این کار را دارند نیز این اراده را از خود نشان نمی دهند. دولت اصلاحات رشد اقتصادی را در اولویت خود قرار داده بود. با این وجود به صورت طبیعی هنگامی که یک کشور در اوضاع رشد اقتصادی قرار می گیرد بخش هایی از جامعه با مسئله مواجه می شوند و ممکن است برنامه های درازمدت اقتصادی باعث نابسامانی اقشاری از جامعه شود که به دنبال دغدغه های اقتصادی در کوتاه مدت هستند. در نتیجه، در آخر دولت دوم اصلاحات، بخش هایی از جامعه نسبت به این اوضاع نگرانی داشتند.

ین در حالی است که در این مقطع زمانی، احمدی نژاد و اصولگرایان با شعارهایی که مطرح می کردند موفق شدند از نگرانی این بخش از جامعه جهت خود پایگاه رأی ایجاد کنند و به همین علت نیز در انتخابات به موفقیت رسیدند. با این وجود مردم که امید خود را به دولت اصولگرای احمدی نژاد بسته بودند، خیلی سریع به این نتیجه رسیدند که دولت احمدی نژاد علی رغم شعارهایی که به مردم داده است عمل می کند و نمی تواند مطالبات آنها را تحقق بخشد. به نظر من رمز موفقیت آقای روحانی در آخر چهار سال دوم خود پرسشها اقتصادی است و اگر ایشان می خواهد کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد، باید در این زمینه موفق شود و بتواند مطالبات مردم را تحقق ببخشد.

آیا اصولگرایان نمی توانند با توجه به پایگاه رأی16 میلیونی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال96 جهت اصلاح طلبان در انتخابات آینده خطرآفرین باشند؟ ارزیابی شما از اوضاع جریان اصولگرایی در چهار سال آینده چیست؟

به نظر من اصولگرایان در کوتاه مدت نمی توانند جهت اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی خطرآفرین باشند. در شرایط کنونی بافت جامعه کشور عزیزمان ایران نسبت به گذشته عوض کردن کرده هست. این در حالی است که جوامع متفاوت دنیا دچار تحولات مهم سیاسی و اجتماعی شده است اند. در شرایط کنونی طبقه میانگین در تصمیم گیری های جامعه کشور عزیزمان ایران نقش تعیین کننده ای پیدا کرده هست. در دهه گذشته و به خصوص در دولت احمدی نژاد طبقه پایین جامعه نقش تعیین کننده ای در فضای کلی جامعه داشت.

طبقه پایین جامعه نیز معمولا به حداقل ها مانند حداقل درآمد، حداقل مسکن و حداقل امکانات اکتفا می کند. این در حالی است که طبقه میانگین به حداقل ها اکتفا نمی کند و نگاه بلندمدت به آینده خود دارد. طبقه میانگین تنها نگاه اقتصادی و معیشتی به پرسشها کلان جامعه ندارد، بلکه به مسائلی مانند توسعه سیاسی، اوج رفتن سطح کیفی زندگی، برابری و عدالت نیز توجه می کند. در نتیجه کسی می تواند مطالبات طبقه میانگین را نمایندگی کند که تفکر بسته نداشته باشد، بلکه دارای تفکر باز و مدرن باشد. اگر اصولگرایان قصد دارند در آینده سیاسی کشور عزیزمان ایران تأثیرگذار باشند باید طرحی نو دراندازند و با رویکرد جدیدی وارد عرصه سیاسی شوند. اصلاح طلبان با از بین بردن اصولگرایان از صحنه سیاسی موافق نیستند و معتقدند حضور دو جریان ریشه دار و قدیمی انقلاب اسلامی، اصلاحات و اصولگرایی، در کنار هم می تواند باعث اعتلای نظام جمهوری اسلامی شود.

پس از سال92 و پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، ما با یک چرخش در فضای سیاسی کشور عزیزمان ایران از اصولگرایی به اصلاح طلبی مواجه شده است ایم. به نظر شما چگونه باید از این وقت استفاده کرد و اجازه نداد بعضی غلط های گذشته تکرار شود؟

خوشبختانه در شرایط کنونی بخش هایی از جریان اصلاحات که در گذشته باعث بعضی پرسشها شده است اند غلط های خود را پذیرفته اند و در رویکرد خود تجدیدنظر کرده اند. توصیه دیگر اینکه آقای روحانی یک شخصیت اصلاح طلب نیست و خاستگاه اصلاح طلبی ندارد. ایشان یک اصولگرای معتدل هستند که دارای نظر های نزدیکی به جریان اصلاحات هست. در نتیجه دولت آقای روحانی یک دولت اصلاح طلب نیست، بلکه ترکیبی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل هست. با این وجود در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، لیست اصلاح طلبان با اقبال بالای مردم به صورت کامل به پیروزی دست پیدا کرد. در نتیجه این اتفاقات نشان می دهد که در شرایط کنونی مردم خواستار حضور اصلاح طلبان در کانون های تصمیم گیری جامعه هستند. در نتیجه اصلاح طلبان باید از وقت اعتماد مردم نهایت استفاده را ببرند و در تحقق مطالبات مردم جدی تر از گذشته باشند. اصلاح طلبان باید از غلط های گذشته درس بگیرند و به شکلی واکنش‌ها نکنند که علی رغم انتظار مردم باشد. بدون شک اگر اصلاح طلبان همچنان در مسیر عقلانیت و اعتدال حرکت کنند، می توانند به بسیاری از مطالبات مردم رنگ واقعیت بدهند.

دلایل شکست اصولگرایان در چهار انتخابات اخیر یعنی دو انتخابات ریاست جمهوری سال92 و 96، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چیست؟ آیا اصولگرایان در حال کنار رفتن تدریجی از قدرت در کشور عزیزمان ایران هستند؟

اصولگرایان باید در شیوه نگرش خود به مدیریت جامعه عوض کردن ایجاد کنند. با این وجود، جریان اصولگرایی دچار دگماتیسم شده است است و به همین علت نمی تواند در گفتمان خود عوض کردن ایجاد کند. نخبگان این جریان نیز فاقد اراده مورد نیاز جهت این تغییرات مهم هستند. جریان اصولگرایی مدت هاست مطالبات نسل تازه جامعه را نادیده می گیرد و همچنان بر اصول گذشته خود پافشاری می کند. این در حالی است که مطالبات جامعه هر روز در حال عوض کردن است و نسل تازه دغدغه هایی پیدا کرده که با دغدغه نسل های گذشته تفاوت های معناداری پیدا کرده هست. از سوی دیگر، جریان اصولگرایی مدت هاست از افراطی گری زحمت می برد و این مساله در تحلیل کلی جریان اصولگرایی نقش مهمی پیدا کرده هست. بدون شک هرچه جریان اصولگرایی به سمت اعتدال و میانه روی حرکت کند، بهتر می تواند در آینده سیاسی کشور عزیزمان ایران تأثیرگذار باشد.

اخبار سیاسی – ارمان

واژه های کلیدی: سیاسی | برنامه | اقتصادی | اصلاح طلب | سال آینده | اصولگرایان | اصلاح طلبان | دولت روحانی | رونق اقتصادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs