گوسفند ایران ایرانی عربستان عربستان

گوسفند: ایران ایرانی عربستان عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

فستیوال لوی کراتونگ (Loy Krathong) تایلند هر سال در دوازدهمین ماه کامل یا ماه نوامبر مراسم خوش حالی گرفته می شود. شرکت کنندگان در این مراسم خوش حالی شمع های روش

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

فستیوال فانوس های شناور تایلند

عبارات مهم : تایلند

فستیوال لوی کراتونگ (Loy Krathong) تایلند هر سال در دوازدهمین ماه کامل یا ماه نوامبر مراسم خوش حالی گرفته می شود. شرکت کنندگان در این مراسم خوش حالی شمع های روشن را بر روی سبدهایی ساخته شده است از برگ موز و چوب قرار می دهند و روی آب رها می کنند تا شناور شود.

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

فستیوال لوی کراتونگ (Loy Krathong) تایلند هر سال در دوازدهمین ماه کامل یا ماه نوامبر مراسم خوش حالی گرفته می شود. شرکت کنندگان در این مراسم خوش حالی شمع های روش

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

فستیوال لوی کراتونگ (Loy Krathong) تایلند هر سال در دوازدهمین ماه کامل یا ماه نوامبر مراسم خوش حالی گرفته می شود. شرکت کنندگان در این مراسم خوش حالی شمع های روش

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

خبرانلاین

واژه های کلیدی: تایلند | فستیوال | اخبار گوناگون

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

فستیوال فانوس‌های شناور تایلند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs