گوسفند ایران ایرانی عربستان عربستان

گوسفند: ایران ایرانی عربستان عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز بازار خودرو دو عامل فزاینده قیمت ماشین در سال ۹۷

در شرایطی خودروسازی کشور عزیزمان ایران همواره طی این سال‌ها با زیاد کردن قیمت تمام شده است محصولات مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفه‌

دو عامل فزاینده قیمت ماشین در سال ۹۷

دو عامل فزاینده قیمت ماشین در سال ۹۷

عبارات مهم : محصولات

در شرایطی خودروسازی کشور عزیزمان ایران همواره طی این سال ها با زیاد کردن قیمت تمام شده است محصولات مواجه بوده که به نظر می رسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفه ای، سال آینده هزینه های تولید به اوج خود خواهد رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ تردیدی وجود ندارد که نوسان ارزی و تغییرات احتمالی تعرفه قطعات، بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده است خودروهای داخلی اثرگذار بوده و در زیاد موارد باعث رشد قیمت ها شده است هست. این در شرایطی است که طی سال جاری، عامل ارزی جنبش شده است و فاکتور تعرفه ای نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ بنابراین آینده نگری می شود قیمت تمام شده است خودروهای داخلی در سال آینده، جهشی قابل توجه را تجربه کند. «افزایش قیمت ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله ای قطعه سازان» از سوی دیگر، دو عامل جنبش شده است ارزی به شمار می روند که خودروسازان و قطعه سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام شده است محصولات (طی سال ۹۷) هشدار می دهند.

دو عامل فزاینده قیمت ماشین در سال ۹۷

طی چند ماه گذشته، قیمت ارز در بازار آزاد روندی به شدت صعودی داشته و دولت نیز در لایحه بودجه ۹۷، قیمت رسمی ارز را افزایشی قابل توجه داده هست. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می گویند، با این حال هنوز هم صنعت ماشین کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است.

نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی کشور عزیزمان ایران حتی در قدیمی ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، بعضی قطعه سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده اند. حال با توجه به افزایش قیمت ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه اوج خواهد رفت و این عنوان روی قیمت تمام شده است خودروها اثر افزایشی خواهد داشت. از آن سو به تازگی نیز اعلام شده است که ارز مبادله ای قطعه سازان جهت واردات مواد اولیه از بین بردن و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه سازان اوج خواهد رفت و این عنوان کم و بیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده است خودروها تاثیری صعودی خواهد داشت.

در شرایطی خودروسازی کشور عزیزمان ایران همواره طی این سال‌ها با زیاد کردن قیمت تمام شده است محصولات مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفه‌

از عوامل ارزی که بگذریم، تعرفه نیز به احتمال فراوان در آینده نه چندان دور عامل جنبش قیمتی خواهد شد، چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه واردات خودروی کامل، زیاد کردن دهد. اوج رفتن تعرفه طبعا بر هزینه های تولید خودروسازان خواهد افزود و با این حساب، هزینه های موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه هر دو عامل تعرفه ای و ارزی جنبش خواهد شد و این به معنای زیاد کردن قیمت تمام شده است محصولات است.

در این شرایط ولی پرسش مهم اینجاست که وظیفه این هزینه های اضافی در خودروسازی کشور چیست؟ آیا خودروسازان هزینه های اضافی را تمام و کمال روی قیمت تمام شده است محصولاتشان می کشند؟ به نظر می رسد جهت پاسخ به این پرسش ها می توان از تجارب قبلی استفاده کرد، تجاربی که نشان می دهند معمولا زیاد کردن هزینه های تولید در قیمت تمام شده است خودروهای داخلی خود را نشان می دهد. در واقع خودروسازان و البته قطعه سازان داخلی در زیاد موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می توانند، هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده است محصولاتشان می کشند. این در شرایطی است که هزینه های عمومی تولید در خودروسازی دنیا نیز معمولا افزایشی هست، با این حال، شرکت های بزرگ معمولا با صرفه جویی و کاستن از بعضی دیگر از هزینه های خود، اجازه نمی دهند قیمت محصولاتشان چندان زیاد کردن یابد. مثال بارز در این مورد، فولکس واگن، غول خودروسازی دنیا هست، شرکتی که حتی با وجود جریمه های سنگین ناشی از ماجرای دیزل گیت (رسوایی خودروهای دیزلی)، باز هم قیمت محصولات خود را اوج نبرد. آخرهای سال ۲۰۱۵ میلادی بود که خبر رسید فولکس واگن در اعلام میزان آلایندگی خودروهای دیزلی خود تقلب کرده است.

بعدها نیز با حکم دادگاه، این شرکت به پرداخت جریمه ای بسیار سنگین محکوم شد، به نحوی که برآورد می شود فولکس واگن در مجموع باید بیش از ۳۰ میلیارد یورو بابت جریمه ها و همچنین برطرف نقص آلایندگی محصولات دیزلی خود هزینه کند. این در حالی بود که فولکس واگن علی رغم آینده نگری ها موفق شد بدون فروش برندها و شرکت های زیرمجموعه اش این بحران را پشت سر بگذارد و حتی با صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، سرمایه گذاری در بخش خودروهای برقی را نیز زیاد کردن دهد.

دو عامل فزاینده قیمت ماشین در سال ۹۷

در واقع این شرکت نه تنها هزینه رسوایی خود را از مشتریان نگرفت، بلکه با وجود ۳۰ میلیارد یورو زیان، اقدام به سرمایه گذاری تازه نیز کرد. هرچند با توجه به فضای اقتصادی متفاوت خودروسازی کشور عزیزمان ایران و دولتی بودن این صنعت، رخ دادن چنین رفتاری از خودروسازان ایرانی ناممکن هست، با این حال انتظار می رود آنها با مدیریت صحیح پرسشها مالی، اثر افزایشی هزینه های تولید روی قیمت محصولاتشان را به حداقل برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان کشور عادت دارند هزینه های اضافی تولید را تمام و کمال روی قیمت تمام شده است محصولات کشیده و از مشتریان دریافت کنند.

در این شرایط، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی می توانند با صرفه جویی در سایر هزینه های تولید و همچنین اصلاح بهره وری و در نهایت کاستن از سود خود، تا حدی مانع زیاد کردن شدید قیمت محصولاتشان در سال آینده شوند. در این بین، زیاد کردن بهره وری می تواند کمک قابل توجهی به پایین آوردن هزینه ها کرده و اجازه ندهد قیمت خودروها طی سال آینده افزایش زیادی را تجربه کند. هرچه هست، به هر حال خودروسازی کشور عزیزمان ایران جهت یک بار هم که شده است باید طعم کم کردن هزینه ها را بچشد. البته بدون شک کم کردن هزینه ها به هیچ وجه نباید از ناحیه کیفیت محصولات باشد، چه آنکه خودروهای داخلی به خودی خود از سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند و از سویی نمی توان جهت پایین آوردن قیمت، کیفیت و ایمنی را کم کردن داد.

در شرایطی خودروسازی کشور عزیزمان ایران همواره طی این سال‌ها با زیاد کردن قیمت تمام شده است محصولات مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفه‌

واژه های کلیدی: محصولات | سال آینده | خودروسازان | خودروهای داخلی | خودروسازان داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs