گوسفند ایران ایرانی عربستان عربستان

گوسفند: ایران ایرانی عربستان عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز عکس خبری مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

سه شنبه ۲۴ مرداد مراسم بزرگداشت استاد مجید انتظامی با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

عبارات مهم : بزرگداشت

سه شنبه ۲۴ مرداد مراسم بزرگداشت استاد مجید انتظامی با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

سه شنبه ۲۴ مرداد مراسم بزرگداشت استاد مجید انتظامی با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

سه شنبه ۲۴ مرداد مراسم بزرگداشت استاد مجید انتظامی با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

ایسنا

واژه های کلیدی: بزرگداشت | سینماگران | اهالی رسانه | مجید انتظامی | عکس خبری

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

مراسم بزرگداشت مجید انتظامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs